Wydanie nr 10 z dnia 25.05.2018

Będą budować wodociąg

EKOLOGICZNA TRÓJWIEŚ

W Trójwsi szykuje się kilka dużych ekologicznych inwestycji. Na ostatniej sesji Rady Gminy Istebna radni zdecydowali, że poproszą o pomoc w ich realizacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podjęli jednocześnie dwie uchwały, w których popierają działania wójta zmierzające do zaciągnięcia odpowiednich pożyczek z tego źródła.

Pierwsze przedsięwzięcie to rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej. Jak wyjaśnia Bogusław Juroszek, kierownik Referatu Gospodarczego i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Istebnej, inwestycja jest realizowana w obszarze, w którym co prawda istnieje już wodociąg, lecz jest w tak złym stanie technicznym, iż konieczna jest budowa nowego. Znajdujące się w ziemi rury posiadają niewystarczającą średnicę, a ponadto dochodzi tam do częstych przerw w dostawach wody.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana nowa sieć wodociągowa o łącznej długości 6,8 km oraz przyłącza do 102 budynków. Koszt inwestycji oszacowany został na 2,9 mln zł, z czego pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 1 mln zł. Gminie udało się także otrzymać dofinansowanie na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tej samej wysokości. Resztę – 900 tys. zł – zapłaci ze środków własnych. – W najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty przetarg i zawrzemy umowę z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy nastąpi jeszcze w tym miesiącu – poinformował radnych Bogusław Juroszek.

Druga inwestycja realizowana będzie w Koniakowie dla czterech przysiółków – Koryto, Fibaczka, Wyżrana i Rupienka. Gmina przystępuje tam do budowy sieci wodociągowej o długości 3,6 km, doprowadzając wodę do 50 gospodarstw.

– W tym przypadku szacujemy inwestycję na 1,4 mln zł, a na realizację przedsięwzięcia, oprócz środków własnych w wysokości 700 tys. zł, staramy się również o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 700 tys. zł. Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy planowane jest na maj, natomiast rozpoczęcie prac – na czerwiec. Oba zadania chcemy zakończyć jeszcze w tym roku – dodaje Bogusław Juroszek.

Po spłaceniu 60 procent wartości pożyczek z katowickiego funduszu, gmina uzyska możliwość umorzenia reszty należności, pod warunkiem, że te środki zostaną przekazane na realizację kolejnych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

(kredo)


Inwestycja z zyskiem dla środowiska

FUNDUSZ WSPARŁ WISŁĘ

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmodernizowano komunalny budynek w Wiśle. Teraz do jego ogrzania będzie potrzeba dużo mniej energii, co przełoży się na wymierne zyski nie tylko dla miejskiego budżetu, ale przede wszystkim dla środowiska naturalnego.

Mowa konkretnie o remoncie budynku komunalnego stojącego przy ulicy Niemca 4. Wykonano jego termomodernizację, w ramach której między innymi ocieplono dach i ściany. Komunalny obiekt zyskał ponadto nową elewację oraz zadaszenie nad wejściem. – To kolejna zakończona inwestycja, na którą czekali mieszkańcy tego budynku. Zmodernizowany obiekt prezentuje się świetnie i z pewnością wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta – mówi burmistrz Wisły, Tomasz Bujok.

Remont kosztował 154 924 zł, a dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w formie pożyczki udzielonej na atrakcyjnych warunkach – wyniosło 117 708 zł.

(hos)


OGIEŃ NIE UŻYŹNIA!

Za nami pierwsza fala pożarów suchej roślinności i nieużytków, która pojawia się zawsze na początku wiosny. Niestety, podobnie jak w poprzednich latach, strażacy poświęcili bardzo dużo czasu na walkę z czerwonym kurem. Świadczy o tym statystyka: ponad 2600 pożarów w skali województwa i kilkadziesiąt na terenie powiatu cieszyńskiego od marca do kwietnia. Drugiej fali można spodziewać się na przełomie wiosny i lata…

O problemach z tym związanych piszemy każdego roku, by uświadomić amatorom wypalania suchej roślinności, że postępują niewłaściwie. Powodują bowiem zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także zwierząt. Przykładem niech będzie dramatyczne zdarzenie z Kiczyc, gdzie ubiegłej wiosny konieczny był jak najszybszy transport do szpitala poparzonego 81-letniego mężczyzny. Spalał suche liście i gałęzie, gdy niespodziewanie od ognia zajęło się jego ubranie. Mężczyzna zdążył dobiec do pobliskiego potoku, stłumił płomienie wodą, ale doznał poważnych poparzeń. Trafił na leczenie do specjalistycznego szpitala. W skrajnych przypadkach mamy do czynienia z ofiarami śmiertelnymi wśród ludzi. Liczba zwierząt ginących w płomieniach jest z pewnością o wiele większa. Taka statystyka nie jest niestety prowadzona.

Obszary, na których znajdują się wysuszone rośliny, stanowią łatwy materiał palny sam w sobie, a kiedy dochodzi do tego nieodpowiedzialne zachowanie człowieka, pojawia się prawdziwa ogniowa plaga. Od dawna otóż pokutuje przekonanie, że wypalanie suchej trawy użyźni glebę, powodując szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy. Niestety, zamiast korzyści ekonomicznych, mamy straty.

Ogień – powtórzmy to jeszcze raz – wyjaławia glebę, niszczy miejsca lęgowe ptaków, zabija owady i inne zwierzęta oraz unicestwia cenne gatunki roślin leczniczych i miododajnych. W ogniu giną dżdżownice użyźniające ziemię, biedronki zjadające mszyce, czy mrówki tępiące szkodliwe owady. Na skutek działania ognia gleba jest pozbawiana ochronnej warstwy w postaci roślinności, a więc szybciej i łatwiej podlega erozji i łatwiej wchłania rozmaite trucizny. Płomienie zabijają też większe zwierzęta, jak choćby zające, bażanty i skowronki, nie mówiąc o gniazdach z młodymi.

Wraz z ogniem do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla oraz substancji rakotwórczych, a gęsty dym z pożarów przy drogach utrudnia widoczność kierowcom. Bywa i tak, że wypalanie suchych traw wymyka się spod kontroli. Z uwagi na częste sąsiedztwo upraw leśnych, ogień z nieużytków potrafi przenieść się do lasu, który po pożarze odradza się bardzo długo.

Trzeba także wiedzieć i pamiętać, że wypalanie traw jest niezgodne z prawem. W ustawie o ochronie przyrody czytamy bowiem, że „zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin”, a kto nie stosuje się do tego zakazu, podlega karze aresztu lub grzywny.

Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość wynosi od 20 do 5000 zł. Jeżeli odpowiadamy w procesie karnym, to w przypadku sprowadzenia zagrożenia dla ludzkiego życia, możemy usłyszeć wyrok pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat. A rolników wypalających łąki może dodatkowo dotknąć cofnięcie dopłat z funduszy unijnych. Jeżeli ktoś korzysta z tej formy dotacji, jest zobowiązany do użytkowania gruntów w ten sposób, żeby „utrzymać ziemię w dobrej kulturze rolnej”, czyli m.in. nie wypalać areałów rolnych.

(mark)


Do druku: PDF

Wydanie nr 9 z dnia 10.05.2018

Sprzątanie świata i zielona pracownia

EKOLOGIA W WIŚLE MALINCE

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince posprzątali na wiosnę swoją dolinę, a w przyszłości będą się uczyć w tak zwanej zielonej pracowni.

Jest już tradycją, że dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedzkolnego nr 2 w Wiśle Malince biorą udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska” będącej częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World”. W tym roku również posprzątali na wiosnę swoją dolinę, a efekt ich pracy to kilkanaście worków pełnych śmieci. Na tym nie koniec proekologicznych działań i planów w tej edukacyjnej placówce.

– Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy fakt, że nasza placówka została nagrodzona w konkursie na najlepszy projekt ekopracowni: „Ekośrodowisko – dotknąć natury”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W pierwszym etapie szkoła otrzyma nagrodę finansową w wysokości 6 500 zł na realizację projektu w roku szkolnym 2018/2019. Celem projektu jest modernizacja sali przyrodniczej, polegająca na wyposażeniu jej w nowoczesny sprzęt, między innymi w tablicę interaktywną, mikroskopy, wizualizer, meble, pomoce dydaktyczne czy gry edukacyjne. Pozwoli to na prowadzenie ciekawych zajęć lekcyjnych, organizowanie zajęć dodatkowych podczas przerw, a także przygotowanie spotkań pozalekcyjnych z zastosowaniem nowatorskich metod pracy z zakresu nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Realizacja projektu z pewnością wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, którzy będą mogli choć przez chwilę „dotknąć natury” – informuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle Malince.

(hos)


SZKODLIWE NIEDOPAŁKI

Można je zauważyć niemal na każdym kroku – na ulicach i trawnikach, przy domach, na drogach, w parkach, w lesie. To jedne z najczęściej spotykanych odpadów, może niepozornych, ale bardzo niebezpiecznych dla środowiska.

Mowa o niedopałkach papierosów, które są wyrzucane przez wielu palaczy gdzie popadnie. Zawarte w nich toksyny mają tymczasem destrukcyjny wpływ na środowisko.

Problem niedopałków stał się w ostatnich latach bardziej dokuczliwy, gdyż palaczom kategorycznie zabroniono puszczania dymka w zamkniętych pomieszczeniach – biurach, szkołach, szpitalach, instytucjach publicznych, kawiarniach czy restauracjach. Palą więc na świeżym powietrzu, a pozostałości po ich nałogu lądują nie zawsze w kubłach na śmieci. Pety wyrzucone podczas spaceru na chodnik czy trawnik, są przenoszone dalej. Wraz z wodami deszczowymi rozpoczynają bowiem swoją wędrówkę po świecie, często trafiając do rzek i mórz.

Papierosowe filtry – zawierające mnóstwo niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i przyrody substancji chemicznych – dość trudno rozkładają się w środowisku. Naturze zajmuje to od kilku miesięcy do nawet dwóch lat, w zależności od rodzaju filtra. Jak alarmują naukowcy, jeden niedopałek potrafi zatruć około metra sześciennego gleby, a jeśli trafi bezpośrednio do jeziora, rzeki czy stawu – szkodliwie działa aż w 100 metrach sześciennych wody. Z rozmiękczonych niedopałków wyciekają nikotyna, benzeny, sole metali ciężkich i inne świństwa.

Papierosowe odpady zagrażają nie tylko glebie i zbiornikom wodnym, ale również zwierzętom – zwłaszcza rybom i ptakom. Bardzo często bowiem zdarza się, że połykają je, myląc z naturalnym pożywieniem. Wraz z petami do zwierzęcych żołądków trafiają w ten sposób trucizny.

Warto również pamiętać, że zaśmiecanie traktowane jest jako wykroczenie. Osoba, która zostanie przyłapana przez mundurowych na wyrzucaniu niedopałka w inne miejsce niż kubeł na śmieci, może zapłacić grzywnę w wysokości 500 zł.

(kredo)


W Puńcowie i Bażanowicach

WORY PEŁNE ŚMIECI !

Z inicjatywy strażaków, działaczy klubu sportowego, sołtysa oraz samych mieszkańców odbyło się wielkie sprzątanie Puńcowa. W teren wyruszyło kilkadziesiąt osób. Wielkie sprzątanie odbyło się też w Bażanowicach.

Najwięcej odpadów w Puńcowie zostało zebranych na ulicy Wielodroga, gdzie zlikwidowano dwa dzikie wysypiska oraz wzdłuż drogi powiatowej (na długości około 6 km), prowadzącej z Cieszyna do Dzięgielowa.

Do dużego kontenera trafiły m.in. odpady budowlane, pampersy, szkło, plastik, puszki po napojach, części samochodowe, damska bielizna, urządzenia akwarystyczne i stary telewizor.
W sprzątnie swojej miejscowości zaangażowali się też mieszkańcy Bażanowic. W dorocznej akcji zorganizowanej przez radę sołecką, OSP, KGW i Stowarzyszenie Miłośników Bażanowic wzięli

udział dorośli, młodzież i dzieci. Zbierali śmieci wzdłuż dróg gminnych i trasy powiatowej Cieszyn – Ustroń. Wśród odpadów przeważały butelki, puszki, folie, materiały budowlane, plastik i zabawki.

W obie akcje włączyła się gmina Goleszów, zapewniając wywóz odpadów na wysypisko oraz przekazując część worków na śmieci.

(mark)


Do druku: PDF

Wydanie nr 8 z dnia 20.04.2018

Nowe rozdanie wojewódzkiego programu

SMOGOWI MÓWIMY: STOP!

Pod koniec marca Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła „Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu SMOG STOP”. Jest to edycja na 2018 rok.

Trwają prace nad nowym regulaminem naboru dla „Programu SMOG STOP 2018”. Decyzja Rady Nadzorczej katowickiego funduszu oznacza, że w najbliższym czasie, czyli w drugim kwartale roku, nastąpi publikacja nowych wytycznych. Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji dowiedzą się między innymi o tym, kiedy odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie, kto będzie uprawniony do ubiegania się o dotację na wymianę starego źródła ciepła na nowe, a także jaki zakres rzeczowy objęty będzie wsparciem. Poznają ponadto tegoroczną wysokość dofinansowania i dowiedzą się, czy można będzie łączyć tę dotację ze wsparciem finansowym z innego źródła. I wreszcie, stanie się jasne, jakie dokumenty będzie trzeba przedłożyć, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.

Już wiadomo, że beneficjentami „Programu SMOG STOP” będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Do kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu środków katowickiego funduszu uwzględniane będą faktury wystawione oraz wydatki poniesione po 31 maja 2018 roku. Zakończenie inwestycji nie może natomiast nastąpić przed 1 czerwca 2018 roku.

Nabór wniosków planowany jest wstępnie na czwarty kwartał roku. Aktualne informacje na temat nowego programu oraz regulaminu naboru można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod adresem www.wfosigw.katowice.pl

(mark)


Zanim rozpoczną amory…

PŁAZOM NA RATUNEK

Żaby szykują się do amorów. Zawsze na początku wiosny, czyli mniej więcej na przełomie marca i kwietnia, zaczynają wędrówkę na gody. W drodze sporo z nich niestety ginie…

Rozjechane przez samochody płazy widać choćby na drodze Cieszyn – Ustroń. Kłopot bierze się z tego, że biegnie ona pomiędzy stawami w Gułdowach. A żaby mają taki zwyczaj, że opuszczają zbiorniki wodne i migrują na sąsiednie podmokłe łąki, aby tam – po amorach – złożyć skrzek. W tym celu muszą pokonać bardzo ruchliwą trasę i kończą żywot pod kołami pędzących aut.

Na szczęście wiele płazów udaje się uratować dzięki zaangażowaniu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Od wielu lat, po obu stronach drogi biegnącej przez Gułdowy, montowane jest specjalne ogrodzenie. Wysoka na pół metra siatka ma utrudnić żabom wydostanie się z rowów przy stawach. Mimo tej przeszkody, tylko sobie znanym sposobem, żaby i tak wyłażą na jezdnię. Kierowcy nie reagują na ten widok i po żabach zostaje… płaski ślad.

A żab niestety jest coraz mniej. Tymczasem są one przecież naturalnymi wrogami między innymi dla komarów i ważnym czynnikiem zachowania równowagi biologicznej w środowisku. Sposobem uratowania kumkających płazów byłoby wyłapanie ich i przeniesienie na drugą stronę z brzegu stawu. Do tego jednak potrzebna jest masowa akcja miłośników przyrody. Jak dotąd, nikt w powiecie cieszyńskim – a przynajmniej nic „Głosowi” o tym nie wiadomo – na takie przedsięwzięcie się nie zdecydował…

(mark)


Uczniowie już piszą

LISTY DLA ZIEMI

Ponad 120 miast i gmin przystąpiło do największej w tym roku akcji ekologicznej w Polsce. Mowa o „Listach dla Ziemi”, czyli projekcie Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. W gronie uczestników, podobnie jak w poprzednim roku, znalazł się Cieszyn.

Akcja ta, organizowana po raz szósty, wystartowała w tym roku 11 kwietnia i już na stałe wpisała się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń ekologicznych. Każdorazowo bierze w niej udział kilkaset gmin, kilka tysięcy placówek oświatowych i kilkaset tysięcy uczniów. Najważniejszą częścią jest pisanie listów dla Ziemi, czym zajmują się uczniowie z całej Polski. W ten sposób dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych.

Listy powstają podczas kwietniowych zajęć szkolnych, na specjalnym ekologicznym papierze wykonanym z makulatury. Ich tematyka jest zwykle związana z gospodarką odpadami, czyli problemem, który jest zawsze na czasie. Dzieci zabiorą listy do domów i wręczą je rodzicom, dziadkom, wujkom i ciociom. I tutaj tkwi sedno akcji. Uczniowie, zanim chwycą za pióra, postarają się dokładnie zapoznać z gospodarką odpadami, a dorośli przeczytają to i być może wyciągną właściwe wnioski, a w efekcie – zrobią coś pożytecznego dla środowiska.

Akcji pod hasłem „Listy dla Ziemi” będą towarzyszyć happeningi, wystawy, konkursy, zbiórki surowców. I takich działań trzeba spodziewać się w nadolziańskim grodzie. Ponadto do szkół trafią plakaty, filmy i broszury edukacyjne. Pomogą one w przygotowaniu lekcji tematycznych i ułatwią uczniom napisanie listów.

Akcję zwieńczy konkurs na najpiękniejszy list. Jury złożone z dziennikarzy i nauczycieli wybierze te najlepsze, które będą promowane w mediach i pokazywane na wystawach w całym kraju.

(mark)


Podpałki nie tylko naturalne

CZAS NA (EKO)GRILLOWANIE

Zbliżający się długi majowy weekend to idealny moment na rozpoczęcie sezonu grillowego. Podpowiadamy, jak zrobić to w zgodzie z naturą.

Jeżeli jesteśmy dopiero na etapie kupowania sprzętu, to warto zastanowić się nad gazową alternatywą dla tradycyjnego grilla węglowego. Co prawda, przyrządzane na nim potrawy nie będą mieć – lubianego przez wielu smakoszy – specyficznego aromatu, ale podczas korzystania z grilla gazowego do atmosfery trafi mniej dwutlenku węgla. Jeżeli jednak mamy już tradycyjnego grilla, to używanie go w sposób maksymalnie przyjazny naturze w dużej mierze zależy od nas samych.

Zacząć wypada od surowca, który będzie źródłem ciepła. Najlepsze rozwiązanie to węgiel drzewny. Pamiętajmy, że zarówno drewno z drzew iglastych, jak i szyszki, nie nadają się do używania podczas grillowania, gdyż posiadają w sobie soki, które hamują proces spalania oraz mogą wydzielać szkodliwe substancje. Na podpałkę najlepsze będą suche gałązki czy nieduże szczapki liściastego drewna, bądź też naturalnie nasączone, ekologiczne podpałki, które bez trudu można kupić w niemal każdym sklepie z artykułami ogrodowymi. Zwykłe, nasączone chemicznie podpałki, dają co prawda silniejszy płomień i są skuteczniejsze w działaniu, ale zawarte w nich substancje przedostają się zarówno do powietrza, jak i do przyrządzanego jedzenia. Do rozpalania grilla nie należy również używać gazet oraz kawałków lakierowanego drewna. Posiadają one bowiem takie składniki, jak tusz drukarki czy lakier do drewna i podczas spalania będą wydzielać toksyny. Nie trzeba chyba wspominać o tym, że absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie benzyny, nafty czy rozpuszczalnika.

Chociaż aluminiowa tacka na pozór wydaje się produktem mało ekologicznym, to jednak przy grillowaniu pełni bardzo pożyteczną rolę. Kiedy ułożymy na niej mięsa, ograniczymy bowiem wyciek tłuszczu na rozgrzany węgiel drzewny, który również prowadzi do uwalniania się toksycznych substancji, przywierających do jedzenia.

Jeżeli chcemy być maksymalnie ekologiczni, kupujmy mięso w eko sklepach, pochodzące z pełni naturalnych hodowli. Gotowe potrawy najlepiej podać na talerzykach wykonanych z tak zwanych odpadów młynarskich. Ich ekologiczny plus polega na tym, że… można je zjeść. Jeśli nie skusimy się na taki przysmak, to również nic złego, bo tego typu talerzyki bardzo szybko ulegają całkowitemu rozkładowi.

(hos)


Do druku: PDF