O nas

  Redaktor naczelna
Natalia Tokarska
  Dyrektor sprzedaży i promocji
Danuta Horowska
  Redaktor
Artur Jarczok
  Redaktor
Sławomir Horowski
  Redaktor
Dorota Krehut-Raszyk
  Redaktor
Katarzyna Lindert-Kuligowska
  Redaktor
Krzysztof Marciniuk

Agencja reklamowa

  Marcela Bielska
  Dorota Rzymanek
  Krzysztof Rojowski

Wydawca
„Wydawnictwo Prasa Beskidzka Spółka z o.o.”

43-300 Bielsko-Biała, ul. St. Dubois 4
tel.: (33) 8123577, 8125878, fax: 8228150
www.kronika.beskidzka.pl
e.mail: wydawnictwo@kronika.beskidzka.pl
Prezes: Mirosław Galczak

Skład
„Wydawnictwo Prasa Beskidzka Spółka z o.o.”

Druk
Agora Poligrafia Sp. z o.o.

PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ

W siedzibie redakcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywanie skrótów, przeredagowywania i zmiany tytułów nadesłanych materiałów.

ISSN 0209-2565. Nr indeksu 35-9297