Plebiscyt na Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego – Regulamin

Regulamin „Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego 2017” według Czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.

I Postanowienia ogólne
§ 1

Organizatorem „Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego 2017” według Czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” jest Wydawnictwo Prasowe „Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej. Plebiscyt odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla.


§ 2

Celem wyborów jest wyłonienie dwóch nauczycieli z powiatu cieszyńskiego w kategoriach: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa oraz docenienie ich codziennej pracy, charyzmy, pomysłów na zainteresowanie swoim przedmiotem nauczania i ogólne podejście do ucznia.

§ 3

Wybory składają się z dwóch etapów:
a. Osoby prywatne, placówki oświatowe, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie powiatu cieszyńskiego zgłaszają kandydatów do Najlepszej Trójki (w obu kategoriach wym. wyżej) przy użyciu specjalnych formularzy zgłoszeniowych zamieszczanych na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w terminie od 1 grudnia do 21 grudnia. Oryginalne wycięte z gazety formularze przyjmowane będą do 31 grudnia w siedzibie redakcji, ul. B. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn oraz w Starostwie Powiatowym, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter – biuro podawcze).


b. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrane będą dwie Złote Trójki (osobno w kat. szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), a następnie ich profile – za pisemną zgodą tychże osób – zostaną zamieszczone w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”, na portalu
www.beskidzka24.pl oraz na stronie internetowej starostwa. Od tego momentu rozpocznie się drugi etap głosowania, związany z wypełnianiem kuponów z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. W wydaniu z 12 stycznia 2018 roku ukaże się pierwszy kupon, a ostatni 26 stycznia. Kupony będą przyjmowane do 29 stycznia (jak wyżej – w siedzibie redakcji i w Starostwie Powiatowym). Liczba zdobytych głosów będzie miała wpływ na decyzję kapituły.
c. O nominacji do Złotej Trójki będzie decydowała liczba zgłoszeń na danego kandydata.

§ 4

Wyboru Złotej Trójki z każdej kategorii i spośród nich dwóch najlepszych nauczycieli według czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” dokonuje kapituła, w skład której wchodzą: Natalia Tokarska, redaktor naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Danuta Horowska, dyrektor sprzedaży i promocji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Natasza Wysocka, szef Wydawnictwa „Prasa Beskidzka” i zastępca redaktora naczelnego portalu www.beskidzka24.pl oraz Maria Pindur, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

§ 5

Wyniki plebiscytu zostaną podane po zliczeniu wszystkich głosów, w jednym z lutowych wydań „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.

II Uczestnicy plebiscytu

§ 1

Uczestnikami plebiscytu mogą być nauczyciele, zatrudnieni w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie powiatu cieszyńskiego.


III Warunki uczestnictwa w plebiscycie

§ 1

Zgłoszenia kandydatów dokonują osoby prywatne, placówki oświatowe, organizacje społeczne i przedstawiciele samorządów.

 

IV Nagrody w konkursie oraz zasady ich przyznawania
§ 1

Zdobywcy tytułu Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego według „Czytelników Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w kat. szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa otrzymają pamiątkowe statuetki oraz drobne upominki.